Други сайтове

Президент на Република Казахстан http://www.akorda.kz/
Парламент на Република Казахстан http://www.parlam.kz/
Правителство на Република Казахстан http://www.government.kz/
Министерство на вътрешните работи http://www.mvd.kz/
Министерство на здравеопазването http://www.minzdrav.kz/
Министерство индустрията и новите технологии http://www.mit.kz/
Министерство на външните работи http://www.mfa.kz/
Министерство на културата http://www.mki.gov.kz/
Министерство  на отбраната http://www.mod.gov.kz/
Министерство на образованието и науката http://www.edu.gov.kz/
Министерство на околната среда http://www.eco.gov.kz
Министерство за извънредните ситуации http://www.emer.kz/
Министерство сельского хозяйства http://www.minagri.kz/
Министерство на транспорта и съобщенията http://www.mtk.gov.kz/
Министерство на труда и социална защита на населението http://www.enbek.gov.kz/
Министерство на туризма и спорта http://www.mts.gov.kz/
Министерство на финансите http://www.minfin.kz/
Министерство на икономическото развитие и търговията http://www.minplan.kz/
Министерство на нефта и газта http://www.mng.gov.kz/
Министерство на правосъдието http://www.minjust.kz/
Министерство на комуникациите и информацията http://mci.gov.kz/
Агенция за държавната служба http://www.kyzmet.kz/
Агенция за борба с икономическата престъпност и корупцията http://www.finpol.kz/
Агенция за управление на земните ресурси http://www.auzr.kz/
Агенция за регулиране на естествените монополии http://www.regulator.kz/
Агенция за регулиране и надзор на финансовите пазари и финансовите организации http://www.afn.kz/
Агенция за статистика http://www.stat.kz/
Агенция по строителство и жилищно-комуналното стопанство http://www.ads.gov.kz/
Генерална прокуратура на Република Казахстан http://www.procuror.kz/
Върховен съд http://www.supcourt.kz/
Конституционен съвет http://www.constcouncil.kz/
Комитет за национална сигурност http://www.knb.kz/
Централна избирателна комисия http://www.election.kz/
Национална банка на Република Казахстан http://www.nationalbank.kz/
Републиканска гвардия http://www.guard.kz/
Сметна палата http://www.esep.kz/

Уеб-сайтове на местните органи на държавната власт на Република Казахстан

Акимат (община) гр. Астана http://www.astana.kz/
Акимат гр. Алматъ http://www.almaty.kz/
Акмолински областен акимат http://www.akmo.kz/
Алматински областен акимат http://www.zhetysu-gov.kz/
Актюбински областен акимат http://www.akto.kz/ru /
Атърауски областен акимат http://www.atyrau.gov.kz/
Източноказахстански областен акимат http://www.akimvko.gov.kz/
Жамбълски областен акимат http://www.zhambyl.kz/
Западноказахстански областен акимат http://www.westkaz.kz/
Карагандински областен акимат http://www.karaganda-region.kz/
Костанайски областен акимат http://www.kostanay.kz/
Къзълордински областен акимат http://www.e-kyzylorda.kz/
Мангистауски областен акимат http://www.mangystau.kz/
Павлодарски областен акимат http://www.pavlodar.gov.kz/
Южноказахстански областен акимат http://www.ontustik.gov.kz
Североказахстански областен акимат http://www.sko.kz/

 

Comments are closed.