Митнически съюз – Беларус, Казахстан, Русия

- Информация относно създаването на Митнически съюз

„От митнически към икономически съюз” (статия на Първи заместник-министър на външните работи на Република Казахстан Нуртай Абъкаев във вестник „Казахстанска правда”, февруари 2010 г.)

Сайтове:

Евразийска икономическа общност: http://www.evrazes.com/

Комисия на Митническия съюз: http://www.tsouz.ru/

Комитет за митнически контрол към Министерството на финансите на Република Казахстан:http://www.customs.kz

Comments are closed.