Президентът на Казахстан изложи своята визия относно модернизацията на общественото съзнание на Казахстан

На 12 април т.г. излезе статия на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев „Поглед в бъдещето: Модернизацията на общественото съзнание”, в която той споделя своята визия за модернизацията на общественото съзнание.

Президентът пояснява: „Започнатите от нас мащабни [икономически и политически] преобразувания трябва да се придружават от изпреварваща модернизация на общественото съзнание. Тя не само ще допълни политическата и икономическата модернизация – тя ще стана тяхната сърцевина”.

По-рано тази година президентът Назарбаев обяви за старта на „Третата модернизация на Казахстан”, предвиждаща  създаване на нов модел икономически ръст, който ще осигури глобална конкурентоспособност на страната. Модернизацията включва пет основни приоритета по пътя на икономическия напредък и устойчиво развитие, с цел до 2050 г. Казахстан да се нареди сред 30-те най-развити държави в света.

През януари т.г. президентът също така излезе с обръщение по въпроса за разширяването на правомощията на парламента. Той заяви, че конституционните реформи ще спомогнат за по-нататъшното демократично развитие на Казахстан, тъй като правителствете ще бъде подотчетно пред парламента.

Президентът Назарбаев предложи в своята статия ред конкретни проекти, които да се реализират в близките години, в това число: разработване на учебни програми за преминаване на казахския език към латиница до 2025 година, превод на казахски език на 100 най-добри учебници в света по хуманитарни науки, лансиране на националните светини на Казахстан вътре в страната и на съвременната казахстанска култура по света. Други проекти включват насърчаване на трепетното отношение на всеки казахстанец към мястото, където се е роден, своя роден край, а оттам – широка подкрепа на страната и уважение към хората, най-много допринесли за развитието на Казахстан през последните 25 години.

Държавният глава отбеляза, че „първото условие на модернизацията от новия тип е опазване на нашата култура, наш собствен национален код”, но допълни, че „това съвсем не означава затваряне в черупката на националното самосъзнание”. „Ние трябва да отсеем това, което ни дърпа назад, за да вървим по-лесно напред”.

Президентът също така отбеляза, че образованието трябва да стане главен приоритет за казахстанската младеж, казахстанците трябва да имат компютърна грамотност, да знаят чужди езици и да са отворени към културата.

Тук можете да прочете статии по темата в “The Astana Times”:

http://astanatimes.com/2017/04/kazakh-president-lays-out-principles-for-modernisation-of-nations-identity/

http://astanatimes.com/2017/04/education-individuals-are-the-keys-to-kazakhstans-continuing-success/

http://astanatimes.com/2017/04/kazakhstans-embrace-of-diversity-helps-build-national-unity/

Permalink

Comments are closed.