Туризъм

Туризмът в Казахстан

Казахстан с неговата обширна и разнообразна територия, богато природно и историческо наследство, интересна култура и традиции е привлекателен туристически обект. Туристическият потенциал на Казахстан има добри позиции за развитие на почти всички видове туризъм: културен, опознавателен, приключенски, спортен, екологичен, а също така за специални турове – например, научни, религиозни, орнитологически.

Днес в Казахстан се отделя голямо внимание на туризма като отрасъл на икономиката, носещ високи приходи, и държавата предприема всички необходими мерки за неговото развитие. Подновява се законодателната и нормативно-правна база на туризма. През 2001г. бе приет Закон „За туристическата дейност в Република Казахстан”. За развитието на международния и вътрешен туризъм в Казахстан се разработва Държавна Програма за развитие на туризма в Република Казахстан за срок от 5 години, която предвижда комплекс от мерки за развитие на инфраструктурата, обезпечаване сигурността на туристите, формиране на туристическия имидж на Казахстан и др. Създават се условия за привличане на чуждестранни туристи в Казахстан. Една от стъпките в това направление е улесняване на процедурите за получаване на визи за граждани от политически и икономически стабилни страни.
В областта на туризма са подписани 19 международни споразумения за сътрудничество със страни като Унгария, Египет, Китай, Израел, Турция, България, Иран, Русия, Узбекистан и др. От 1993г. Казахстан е член на Световната Туристическа Организация.
Едно от най-известните места в Казахстан, които посещават туристите, е високопланинската пързалка „Медео”. Медео – това е името на пролома, където са разположени едноименния спортен комплекс и най-голямия в Централна Азия бент против свлачища. Уникалната система за замразяване, състояща се от 170 км тръби, позволява да се поддържа леда на пързалката в течение на 8 месеца годишно.
В края на 40-те години любителите на ски-спусканията откриха за себе си място на височина 2200м надморско равнище в местността Чимбулак . Идеалният за спускания наклон с разнообразен релеф осигурява добри условия за ски. Чимбулак е световно известен, тук се провеждат международни състезания по ски – алпийски дисциплини.

Научният туризъм заема определено място в сферата на туристическите услуги на Казахстан, например:
- маршрути по планините Заилийское и Кунгей Алатау към Чарънския каньон на изток;
- маршрути за изучаване на флората на Чу-Илийската планина;
- екскурзии за наблюдаване на моренните езера и др.
Курортът „Боровое” е наричан „Перлата на Казахстан” заради красотата си, езерата, флората и фауната. Съчетанието от планини, борови гори и езера създава не само красота на ландшафта, но и лечебен климат. Тук има много санаториуми, почивни станции и спортно-оздравителни бази. „Боровое” е известен с кумис, лечебна кал и минерална вода.
Чарънският каньон е уникален паметник на природата, запазен от епохата на палеогена, винаги привличал туристите от целия свят. В течение на 30 милиона години планинската река е прорязала в скалите дълбок каньон с дължина повече от 100 километра. Под въздействието на слънцето, водата и вятъра в каньона са се образували интересни форми – кули, замъци, колони. Най-живописната част на каньона има дължина 7 км и дълбочина 250 м.

Comments are closed.