Блог

биография

Скъпи приятели, приветствам Ви на моя персонален блог!

 

 

 

 

С голямо удоволствие откривам персоналния си блог като още един начин за общуване с българската общественост.

Имам намерение да разказвам тук за моята родна земя – Казахстан, да споделям личните си впечатления за близка и приятелска нам държава – България.

По възможност ще Ви информирам за състоянието и развитието на отношенията между Казахстан и България.

За мен е важно да зная Вашето мнение относно развитието на връзките между двете държави и външнополитическата и външноикономическата дейност на Казахстан. Бих искал по-пълно да реализирам стремежа си повече да науча и по-добре да разбера историята и културата, живота и ценностите на българския народ.

Надявам се, че споделяйки си мислите и опита си по теми от взаимен интерес, ще можем да установим по-тесни отношения и като цяло да допринесем за обогатяването на политическите, икономическите и културните връзки между нашите страни.

С уважение,

Темиртай Избастин.

Интервю на Т.Избастин, вестник “Строител”, 03.10.2014 г.

Каним българските строители да се включат в
инфраструктурните ни проекти
Готови сме да окажем съдействие на компаниите ви

Мирослав Еленков

Г-н посланик, разкажете ни за стратегическата програма „Пътят на Казахстан – 2050 г.”. Какви са нейните цели?
На 17 януари 2014 г. президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев излезе с обръщение към народа, с което представи програмния документ „Пътят на Казахстан – 2050: Обща цел, интереси и бъдеще”. В него се набелязват основните насоки за развитие на страната. Поставена бе изключително важната задача за диверсифициране на икономиката. Стратегията „Казахстан – 2050” определя за цел държавата да се нареди сред 30-те най-развити страни в света, а също така и да осигури благоденствие за гражданите. Това включва развитие на социалната, образователната, медицинската, научната, селскостопанската и екологичната област. Предвижда се развитие на транспортната инфраструктура и сектора на логистичните услуги. Заложено е създаване на икономика, основана на знанието.
В обръщението се отбелязва, че до 2050 г. малките и средните предприятия ще произвеждат не по-малко от 50% от БВП на Казахстан. Заедно с това бизнесът трябва да стане семейна традиция и да се предава от поколение на поколение. За тази цел е необходимо коренно да се промени отношението към предприемачеството като цяло. Това може да се постигне с активното му популяризиране.
Президентът на страната определи още една важна задача – делът на несуровинната продукция в казахстанския износ да се увеличи до 70%. Това ще стане чрез внедряване на „умна” икономика, която днес е основен белег на всички развити държави в света. Той отбеляза необходимостта за увеличаване на финансирането на науката до нивото на развитите страни, т.е. не по-малко от 3% от БВП.
През годините на своята независимост Казахстан постигна големи успехи в икономиката си, утвърди се като стабилна и независима държава. Сега пред нас стои задачата да се направи пробив и да се наредим сред страните лидери.
Кои обекти са заложени за изграждане в програмата?
Както вече споменах, главната цел на стратегията „Казахстан – 2050” е страната да се нареди сред 30-те най-развити държави в света. За постигането на задачата планово се изпълняват програми, свързани с иновациите, откриват се нови високотехнологични предприятия. Създават се добри условия за привличане на чуждестранни компании и затова днес Казахстан предлага възможности и огромен потенциал за работа пред българските строителни компании, които използват съвременни технологии в своята дейност.
Ние сме готови да окажем съдействие на фирмите ви, които могат да допринесат за изграждането на жилищната и производствената инфраструктура, транспортни комплекси и други обекти.

Страната се подготвя за провеждане на EXPO 2017 в град Астана. Вероятно това е предизвикателство за Казахстан?
Инициативата по организирането на такова мащабно събитие в столицата на нашата страна е на държавния ни глава.
На 22 ноември 2012 г. след тайно гласуване от представителите на 161 държави – членки на Международното бюро за изложенията, Астана бе избран за домакин на EXPO 2017. Заявката на града подкрепиха 103 страни. Това ще е първото изложение, проведено в държава от ОНД. То ще продължи 3 месеца. Очаква се в него да участват близо 100 страни и 10 международни организации. То ще бъде разгледано от над 2 млн. души.
Темата му, която е „Енергията на бъдещето”, ще позволи в страната да се привлекат нови разработки и методи за използване на съществуващите алтернативни източници. Астана може да стане платформа за презентации на най-добрите световни тенденции в този отрасъл. Изложението ще даде мощен импулс на диверсификацията на икономиката и технологичната модернизация на производствените мощности и научната база на страната.
Предварителният план на изложбения комплекс EXPO 2017 включва изграждане на 4 хил. апартамента, нов хотел, конгресна зала и покрито градче с дължина 500 м. В него ще има увеселителни и търговски обекти. Главният павилион ще има формата на сфера с диаметър 80 м и височина 100 м. Тук ще са разположени международните щандове. Ще бъде изградена алея с всички необходими обекти. Основните строително-монтажни работи започнаха през май 2014 г. и трябва да приключат до декември 2016 г. Ще се построят обекти с обща площ повече от 1 млн. кв. м.
В изложбената зона ще се помещават павилионът на Казахстан, международни, тематични и корпоративни павилиони, търговско-увеселителни зали. В зоната извън изложението ще се изградят конферентен център, пресцентър, градче, жилищни сгради и хотели.
За осигуряването на удобен транспорт е разработен комплексен план. В района на изложението ще се построят 4 улици с обща дължина 19 км, ще се направи реконструкция на улица „Кабанбай батър” – в отсечката от летището до Кургалжинското шосе. Към 2017 г. ще бъдат завършени изграждането на малкия околовръстен път с дължина 17 км и 32 км улици. Това ще позволи центърът да се разтовари от трафика.
Ще се построят нова железопътна гара, 2 автогари, допълнителен терминал на летището, 8 отделни паркинга и други важни обекти. Планира се да се направят жилища с обща площ от 9 млн. кв. м, разширяване на ТЕЦ-2 и строителство на ТЕЦ-3. За времето на изграждането на изложбените обекти и за тяхното обслужване ще бъдат открити хиляди нови работни места. Предстои да се извърши голям обем строителни работи и ние каним българските фирми да се включат в тях.

Какви са перспективите за работа на наши строителни фирми в Казахстан?
Вашите инвеститори в сектора могат да намерят у нас почти всички строителни материали, тъй като ние сме богати на природни ресурси. Към 1 юни т.г. в Казахстан има регистрирани 46 големи и средно големи предприятия за производство на гумени и пластмасови изделия, 150 компании, които предлагат неметални минерални изделия.
Наличието на специални икономически зони (СИЗ) е голямо предимство. Това е част от територията на Казахстан, в която действа специален режим за извършване на приоритетни видове дейност, която се управлява от една компания, предлагаща структуриран пакет от стимули от държавата (например освобождаване от мита, облекчен митнически режим) за фирми, които развиват бизнеса си тук. У нас има 10 такива зони. Ние ще дадем препоръки по регионална локация на предприятията за развитието на строителството, за което са важни наличието на търсене, производствено-инфраструктурната и технологична база, ниските транспортни разходи за доставка на продукцията и оборудването. Разгръщането на нови производства в бранша ще става близо до предприятията от традиционните за страната отрасли и в градовете Алмати и Астана. И накрая, имаме 5 регионални промишлени центъра: Алмати, Астана, Шъмкент, Уст-Каменогорск, Атърау. На интернет страницата www.baseinvest.kz можете да видите списък с приоритетни инвестиционни проекти в сектора.

Какви са изискванията за работа на компаниите от бранша в страната ви?
За извършване на дейност в Казахстан се получава лиценз в съответствие с общоприетите стандарти. Сертификатите се делят на три категории в зависимост от нивото на сложност на строителния обект. Основно условие за получаване на лиценза е опитът в строителната дейност. Изпълнителят има право да извършва дейност само на строежи, съответстващи в посочената в документа категория.
За получаване на лиценза втора категория фирмата трябва да има опит в строителството не по-малко от пет години, а за първа категория – не по-малко от десет години. Освен това за втора категория е необходимо фирмата да има реализирани не по-малко от пет обекта като основен изпълнител или не по-малко от 10 като подизпълнител. За лиценз първа категория обектите трябва да са съответно десет като изпълнител или двадесет като подизпълнител.
Ще повторя, че посочените изисквания съответстват на световната практика в сектора. Смятам, че българските фирми няма да се затруднят да получат лиценз за работа в Казахстан.

Как се развива инфраструктурата в страната ви? Кои са най-големите инфраструктурни обекти?
Създадена е добре развита мрежа от транзитни маршрути по три приоритетни направления: Русия, Европа и балтийските държави; Китай, Япония и Югоизточна Азия; страните от Централна Азия, Кавказ, Черно море, Персийския залив и Турция.
Изпълняват се редица проекти, насочени към подобряване на транспортната логистика на Казахстан. В най-перспективните и печеливши части на страната се формират транспортно-логистични центрове. Приемат се всеобхватни мерки за гарантиране на атрактивността на маршрутите с използване на морски транспорт.
Трансконтиненталният автомобилен транспортен коридор „Западна Европа – Западен Китай” е главен проект в инфраструктурния отрасъл. Общата дължина на маршрута Санкт-Петербург – Москва – Нижни Новгород – Казан – Оренбург – Актобе – Къзълорда – Шъмкент – Тараз – Кордай – Алмати – Хоргос – Урумчи – Ланчжоу – Чженчжоу – Лянюнган е 8445 км. От тях 2233 км минават през територията на Руската федерация, 2787 км – през Казахстан, и 3425 км – през Китайската народна република. На наша територия ще се реконструират 2452 км пътища. С цел подобряване на екологичната и санитарната обстановка се предвижда заобикаляне на големи населени пунктове.
Основните предимства на този проект са неговата дължина и времето за пътуване. Ако при използване на морския коридор са необходими 45 денонощия, по „Транссиб” – 14 денонощия, по коридора „Западна Европа – Западен Китай” – от порта Лянюнган до границата с европейските държави, пътуването ще отнема 10 денонощия. След реализацията на обекта ще се извършват товарните превози по три основни направления: Китай – Казахстан, Китай – Централна Азия, Китай – Казахстан – Русия – Западна Европа. Очаква се активизиране на малкия и средния бизнес, сферата на обслужването, туристическия отрасъл и други сектори на икономиката. В успешното изпълнение на такъв мащабен проект се надявам да се включат и български строители.
Друг стратегически и мащабен проект е СИЗ „Хоргос – Източна врата”, който се осъществява по заръка на държавния глава. Основната му цел е създаването на благоприятни условия за привличане на инвестиции и технологии за направата на конкурентоспособни и експортно ориентирани отрасли, изграждане на транспортно-логистичен и индустриален център, увеличаване на транзитния и експортен потенциал.
Много обещаващ е международният маршрут Европа – Кавказ – Азия. Това е система от сухоземни и морски пътища, осигуряващи пряка връзка между двата континента.

Има ли облекчения за работа на големите вложители в Казахстан и какви са те?
На 12 юни т.г. по време на 27-ото заседание на Съвета на чуждестранните инвеститори президентът ни обяви въвеждането на едностранен безвизов режим за гражданите на 10 държави, които показаха най-голяма инвестиционна активност у нас. Това са САЩ, Нидерландия, Великобритания, Франция, Федерална република Германия, Италия, Малайзия, ОАЕ, Република Корея и Япония.
Гражданите на посочените държави могат да влизат в страната без виза за срок до 15 календарни дни в рамките на една година. Пилотният проект ще уточнява недостатъците и административните пречки, ще определя степента на готовност на туристическия отрасъл на Казахстан към увеличаване на потока от чужденци.
На 12 юни т.г. президентът на Казахстан подписа Закона за изменения и допълнения в някои законодателни актове на Република Казахстан за подобряване на инвестиционния климат, който влезе в сила от 24 юни 2014 година. Имаме благоприятни условия за инвестиционни проекти, признати като приоритетни. Главното условие е вложението да е за най-малко 20 милиона щатски долара в една от областите на дейност, определени от правителството.
Предприемачът, който подписва договор с Комитета за инвестиции към Министерството на индустрията и новите технологии, може да се възползва от следните предимства: освобождаване от корпоративен данък, данък върху земя за срок до 10 години, върху имуществото за срок до 8 години, считано от датата на работа например на завода. Тази разпоредба се прилага само за тези активи, които са били въведени в експлоатация за първи път. Възстановяват се до 30% от действителните разходи за строителни и монтажни работи и за закупуване на оборудване. За да кандидатства за получаване на инвестиционна субсидия, заявителят трябва да предостави заключение на държавната експертиза. Правилата за предоставяне на инвестиционни субсидии се одобряват от правителството. Не е необходимо да се получава разрешение за работа за чуждестранни работници от юридическото лице, което има инвестиционен договор, за неговите изпълнители и подизпълнители в областта на проучване и проектна дейност, за инженерингови услуги и строителни работи. Това освобождаване е валидно до изтичането на една година от датата на въвеждането в експлоатация на обекта на инвестицията. Списъкът на професиите и броят на наетите служители се установяват в договора. Държавата гарантира стабилност по отношение на посочените по-горе данъчни преференции и режим, според които не се изисква разрешение за наемане на чуждестранна работна ръка. Процедурата за получаване на земя за даден проект е опростена. Комитетът за инвестиции оказва съдействие в осигуряването на гарантирани поръчки от националните дружества. Предлага се освобождаване от мита върху вноса на технологично оборудване и резервни части за периода на контракта, но не повече от 5 години.
Законът също така въвежда длъжност инвестиционен омбудсман. Той се назначава от правителството и съдейства за защитата на правата и законните интереси на вложителите. Неговите задължения са да разглежда жалби от инвеститори и подготвянето на препоръки за тяхното решаване, включително чрез взаимодействие с държавните органи. Разработва и внася за разглеждане от правителството препоръки за подобряване на законодателството на Казахстан. Във връзка с подготовката на EXPO 2017 казахстанската страна разработва план по привличане на международни участници в изложението.
В края на миналата година държавният глава Назарбаев подписа Закон за някои въпроси по организирането и провеждането на EXPO 2017 в Астана. В съответствие с него ще има облекчения за чуждите граждани по издаване на визи, на разрешения за работа, в областта на данъчното облагане, митническите процедури и медицинското обслужване.

Кои са секторите, които биха представлявали най-голям интерес за вложения от страна на български фирми?
Споменах вече за възможностите в бранша и производството на строителните материали в Казахстан. Освен това накратко ще изброя другите сектори в републиката. Химическата промишленост е сред приоритетните отрасли на Казахстан и е един от най-големите доставчици на суровина, полупродукти, материали за другите отрасли на икономиката. Фармацевтичната промишленост цели да се създадат условия по изместване на вносната продукция на основата на съвременните технологии. Растениевъдството в Казахстан е добре развито. Ние сме сред първите десет най-големи световни износители на зърно. То се експортира към повече от 70 държави в света. Освен това в Казахстан се отглеждат маслодайни култури, плодове и зеленчуци, грозде, захарно цвекло и картофи. Животновъдството е един от основните отрасли в аграрния сектор. Богатите пасища и благоприятните природно-климатични условия създават добра основа за развитието на животновъдството.
Хранително-вкусовата и преработващата промишленост на страната трябва да осигуряват на населението необходимите по количество и качество храни.
В Казахстан има много уникални природни резервати и национални паркове, повече от 100 лечебно-оздравителни заведения и над 9000 археологически и исторически паметника. Поради тази причина страната ни представлява интерес за ценителите на дивата природа, невероятните ландшафти и непроучени туристически маршрути.
През територията ни преминава северното отклонение на Великия път на коприната. Това е уникален комплекс от исторически, археологически и архитектурни паметници. Такива градове като Отрар, Сауран и Туркестан. Те са били не само центрове за търговия, но и научни и културни средища. В Казахстан има места, привлекателни за любителите на активната почивка. С особена популярност се ползват планинският курорт Шъмбулак, високопланинската пързалка Медео и Шчучинско-Боровска курортна зона – „Казахстанската Швейцария”.
В страната има голям потенциал за развитието на възобновяемите енергийни източници. Сред най-перспективните е вятърната енергия. Разработена е картата на ветровете на Казахстан. Проучени са 10 площадки за строителство на централи.

Как ще определите българо-казахстанското сътрудничество?
Страната ни отдава важно значение на развитието на сътрудничеството с България. Ние смятаме, че страната ви е една от ключовите държави в Черноморския регион и на Балканския полуостров. Геостратегическото разположение определя ролята й на транзитно-транспортен възел на югоизточната граница на Европейския съюз и свързващо звено с транспортните проекти на Евразия. Дипломатическите отношения между Казахстан и България са изключително приятелски. Те традиционно се подкрепят с връзки на високо равнище.
На 24 – 25 март т.г. в София се проведе третото заседание на казахстанско-българската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. В него участваха представители от правителствата и бизнеса на двете страни, проведоха се разговори на ниво изпълнителна власт.
Ние продължаваме да разглеждаме двустранните отношения с България в контекста на политиката за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз.

Накъде е насочен интересът на сънародниците ви у нас?
Привлекателен е туристическият отрасъл на България. Той е най-перспективен, основава се върху естествени природни ресурси и е източник на икономически ръст. Казахстанските туристи започват да проявяват интерес към посещение на минералните курорти в страната ви, към културен, селски и медицински туризъм. Ние високо ценим мерките на правителството по повишаване качеството на туристическите услуги.

Ще споделите ли впечатленията си от България?
Страната ви е невероятна. В нито една държава не може да се видят толкова много красиви места. Гори, исторически храмове и манастири, Черно море, бели плажове, лозя, които са окъпани в слънчевата светлина, гостоприемни хора. Тук има много красива природа и е добре развит не само летният, но и зимният туризъм. България е интересна и от гледна точка на нейното географско разположение и история. Държавата се намира на кръстопът – тук са се срещнали различни народи и цивилизации, оставяйки своята следа. Затова и културата ви е разнообразна. Добронамерени хора, топъл климат, чудесна природа – това позволява на всеки чужденец да се чувства добре в България.

Какво ще пожелаете на читателите на вестник „Строител”?
На първо място пожелавам щастие и успехи. Очаквам активност от българските строители в различни проекти в Казахстан. От своя страна Посолството на Република Казахстан изразява пълна готовност да съдейства за създаването на контакти и за това предприемачите ви да инвестират у нас.

Comments are closed.