Обръщения, изказвания, статии

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан „Стратегия за влизането на Казахстан в числото на най-конкурентноспособните страни в света”, 2006 г.

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан „Новият Казахстан в новия свят”, 2007 г.

Новият етап в демократизацията на Казахстан е ускореното развитие на свободното демократическо общество (16.05.2007 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан „Ръстът на благосъстоянието на гражданите на Казахстан е главната цел на държавната политика”, 2008 г.

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан ”Чрез кризата – към обновяване и развитие” (06.03.2009 г.)

Основни положения в речта на президента на Република Казахстан Н.Назарбаев на ХІІ конгрес на партия „Нур Отан” (15.05.2009 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Ново десетилетие– Нов икономически подем– Нови възможности за Казахстан” (29.01.2010 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Заедно да построим своето бъдеще!” (28.01.2011 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан и лидера на нацията Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Социално-икономическата модернизация – главна насока за развитието на Казахстан” (27.01.2012 г.)

Статия на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев “СОЦИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАЗАХСТАН: Двадесет крачки към обществото на всеобщ труд” (юли 2012 г., казахстански медии)

Обръщение на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан във връзка с приемането на решение за провеждането в Астана на Международно изложение ЕКСПО-2017 (06.12.2012 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан и лидера на нацията Н. Назарбаев към народа на Казахстан „СТРАТЕГИЯТА “Казахстан – 2050. Новият курс на една утвърдила се държава” (14.12.2012 г.)

Статия на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев във вестник “Егемен Қазақстан” (06.07.2013 г.)

Comments are closed.