Обръщения и изказвания на президента на Казахстан

„Стратегия за влизането на Казахстан в числото на най-конкурентноспособните страни в света”, 2006 г.

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан „Новият Казахстан в новия свят”, 2007 г.

Новият етап в демократизацията на Казахстан е ускореното развитие на свободното демократическо общество (16.05.2007 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан „Ръстът на благосъстоянието на гражданите на Казахстан е главната цел на държавната политика”, 2008 г.

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан ”Чрез кризата – към обновяване и развитие” (06.03.2009 г.)

Основни положения в речта на президента на Република Казахстан Н.Назарбаев на ХІІ конгрес на партия „Нур Отан” (15.05.2009 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Ново десетилетие– Нов икономически подем– Нови възможности за Казахстан” (29.01.2010 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Заедно да построим своето бъдеще!” (28.01.2011 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан и лидера на нацията Н. Назарбаев към народа на Казахстан “Социално-икономическата модернизация – главна насока за развитието на Казахстан” (27.01.2012 г.)

Статия на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев “СОЦИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАЗАХСТАН: Двадесет крачки към обществото на всеобщ труд” (юли 2012 г., казахстански медии)

Обръщение на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан във връзка с приемането на решение за провеждането в Астана на Международно изложение ЕКСПО-2017 (06.12.2012 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан и лидера на нацията Н. Назарбаев към народа на Казахстан „СТРАТЕГИЯТА “Казахстан – 2050. Новият курс на една утвърдила се държава” (14.12.2012 г.)

Изказване на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев на откриването на VІ-я икономически форум в Астана (23.05.2013 г.)

Статия на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев във вестник “Егемен Қазақстан” (06.07.2013 г.)

Обръщение на държавния глава Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан Казахстанският път – 2050: Единна цел, единни интереси, единно бъдеще (17.01.2014 г.)

Изказване на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев на пленарното заседание на Срещата на високо равнище по ядрена сигурност (Хага, 24.03.2014 г.)

Слово на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев в Московския държавен университет “М. Ломоносов” “От идеята за Евразийски съюз към нови перспективи пред евразийската интеграция” (28.04.2014 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан “Път към бъдещето” (11.11.2014 г.)

Изказване на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев на срещата с дипломатическия корпус (Астана, 17.02.2015 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан „Казахстан в новата глобална реалност: Растеж. Развитие. Реформи “ (30.11.2015 г.)


Статия на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев „Планът на нацията е пътят към казахстанската мечта” (06.01.2016 г.) – на казахски, руски и английски език

Обръщение на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към държавните ръководители на страните-членки на Евразийския икономически съюз (Астана, 22.01.2016 г.)

Манифест на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев „Светът. XXI век” (гр. Вашингтон, 31.03.2016 г.)

Политическо обръщение на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (01.01.2017 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев по въпросите на преразпределяне на правомощията между различните форми на държавната власт (25.01.2017 г.)

Обръщение на президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан  “Трета модернизация на Казахстан: глобална конкурентоспособност” (31.01.2017 г.)

Поглед към бъдещето модернизация на общественото съзнание-статия на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев (12.04.2017 г.)

Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания – статья Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева (12.04.2017 г.)

Comments are closed.